This is the "Verktyget" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD Print Guide RSS Updates

Verktyget Print Page
  Search: 
 
 

Fakulteterna

På dessa länkade sidor försöker vi ge dig lite fakultetsvis indelad information för att integrera hållbar utveckling inom fakultetens ämnesområden.

  

2013 började vi med Sahlgrenska akademin

2014-2015 påbörjades utvecklingen av övriga fakulteters specifika sidor. 31 mars 2015 har alla fakulteter fått egna sidor.

2016 - fakulteterna har själva tagit över ansvaret för sina respektive sidor

 

Hållbar utveckling

Det här verktyget är tänkt som en hjälp till utbildningsplanerare och lärare vid Göteborgs universitet i arbetet med integrering av hållbar utveckling i kurser och utbildningsprogram

Vi har samlat en mängd erfarenheter från olika håll för att underlätta ditt arbete. Ibland kan det synas som materialet är oändligt, men det skall också kunna fungera som en uppslagsbok, när man söker något material eller lite inspiration. Så det är inte meningen att du skall sträckläsa allt.

Det vanligaste är att man beskriver hållbar utveckling i tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen. Bilderna varierar mellan cirklar och tårtor.


Teaching and Learning for a Sustainable Future

Många menar att hållbar utveckling har gått från en helt ohållbar utveckling till en lite mindre ohållbar utveckling, men att det återstår ett paradigmskifte eller tröskel för att komma över till verklig hållbar utveckling.

SWEDESD, Strong sustaianability

Definition av hållbar utveckling

I denna verktygslåda utgår vi från definitionen av hållbar utveckling som finns i Högskolelagen, kap 1, § 5, "Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa", kompletterat med det samhällsansvr som omnämns i GU Vision2020, "År 2020 bidrar Göteborgs universitets forskare inom olika discipliner till lösningen av såväl regionala som globala problem. Vårt utbud av utbildningar kännetecknas av stor bredd som svarar mot behov hos både studenter och omvärlden och präglas av ansvar för bildning och livslångt lärande. Vi arbetar i nära samverkan med omvärlden, verkar för hållbar utveckling och är en aktiv och uppskattad förmedlare av kunskap"

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Om verktyget

Verktyget består av en övergripande allmän del innehållande lite om vem som gör vad inom ESD i världen, litteratur, presentationer och länkar. Där finns också två övergripande sidor som vänder sig till studenter respektive engelska läsare. De senare två är mer tänkt som förklarande texter, för att förstå hur man kan använda verktygslådan.

Den andra delen är den fakultetsanpassade delen. Här har Sahlgrenska akademin gått före och var klar med sin del i slutet av 2013. Under 2014 bygger vi vidare på de andra fakulteternas sidor. Först trodde vi att strukturen skulle vara densamma, men efter att ha talat med fakulteterna inser vi att varje fakultet kommer att ha unika sidor utifrån sin organisation, sina ämnesområden och sina tankegångar.

Arbetet med verktygslådan samordnas av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, http://www.gmv.chalmers.gu.se/, gmv@gu.se

2013 byggdes en verktygslåda för Sahlgrenska akademin. Projektledare Barbro Robertsson, barbro.robertsson@gu.se

2014 fick GMV fått i uppdrag att bygga verktygslådor för övriga fakulteter vid Göteborgs universitet. Projektledare var Tobias Pettersson, tobias.pettersson@gu.se Handelshögskolan lämnar förslag på egna teman och material läggs in.

2015 utvecklas en generell verktygslåda som läggs under samtliga fakulteter, som inte utvecklat en egen. Projektledare Barbro Robertsson, barbro.robertsson@gu.se Arbetet med fakultetsanpassning fortsätter.

Fakultetsansvariga för respektive verktygslåda är 2017:

Mats Sandberg (Sahgrenska akademin),
Johan Boman (Naturvetenskapliga fakulteten),
Petra Platen (Humanistiska fakulteten),
Johannes Landgren (Konstnärliga fakulteten),
Tom Böhler (Samhällsvetenskapliga fakulteten),
Åsa Löfgren (Handelshögskolan),
Eva Nyberg (Utbildningsvetenskapliga fakulteten),
Faramarz Agahi (IT-fakulteten),

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Om projektet

Projektet avslutas enligt projektdirektivet februari 2017.

Projektet har haft en styrgrupp bestående av Mette Sandoff, Katarina Gårdfeldt, Britt-Marie Apelgren och Eddi Omrcen.

Projektet har haft en projektgrupp bestående av Barbro Robertsson och Ulf Andersson.

Dessutom fanns gruppen fakulteternas representanter som kallats kontinuerligt för att diskutera hur fakulteternas behov ser ut och hur man vill att fakultetens verktygslåda skall vara uppbyggd. Fakultetsrepresentanterna har varit

Silvana Naredi (Sahlgrenska akademin),
Mats Sandberg (Sahgrenska akademin),
Stefan Hulth (Naturvetenskapliga fakulteten),
Johan Boman (Naturvetenskapliga fakulteten),
Petra Platen (Humanistiska fakulteten),
Johannes Landgren (Konstnärliga fakulteten),
Sylvia Frisk (Samhällsvetenskapliga fakulteten),
Tom Böhler (Samhällsvetenskapliga fakulteten),
Åsa Löfgren (Handelshögskolan),
Helena Åberg (Utbildningsvetenskapliga fakulteten),
Eva Nyberg (Utbildningsvetenskapliga fakulteten),
Faramarz Agahi (IT-fakulteten),
Karin Fogelberg (Lärarutbildningsnämnden)

Description

Loading  Loading...

Tip