Projektarbeten (Uppgift 5a) HT14
This is the "Hem" page of the "Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet  

Last Updated: Jun 7, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_LUN_YLP Print Guide

Hem Print Page
  Search: 
 
 

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling och relationen till andra mål för utbildningen
Mikael Olsson

Karaktäristiskt för hållbar utveckling är kunskapens dynamiska karaktär, eftersom perspektivet inte är något som på förhand kan definieras på operativ nivå. Lärande för hållbar utveckling behöver därför främja och utveckla både ett dynamiskt och ett kritiskt tänkande. 

Handlingskompetens för hållbar utveckling kan innefatta såväl agerande för något som mot något, även om man inte har fullkomligt klart för sig alla bakomliggande fakta. Det finns inom begreppet handlingskompetens en spänning mellan å ena sidan kravet på ett kritiskt och distanserat förhållningssätt och å andra sidan ett känslomässigt engagerat handlande.

En hållbar utveckling bygger också på kunskap om och förståelse för mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter. I examensmålen för samtliga lärarprogram på Göteborgs universitet står det: "Visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling.

I Yrkeslärarprogrammet är kopplingen till yrkesliv och företagsamhet tydligare än andra i andra lärarprogram.Skolverkets ofta använda "lärandesol" för hållbar utveckling.
Läs mer på Skolverkets hemsida.

I läroplanen för gymnasieskolan (GY11) står det att läsa: 
"Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all utbildning inom gymnasieskolan men av avgörande betydelse för yrkesutbildningens kvalitet."  

"Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande."

En hållbar utveckling är beroende av innovativ kompetens - entreprenörsskap är mycket mer än traditionellt företagande.


Texterna och referenserna i denna guide bygger på Lärarutbildningens (LUN) strategiska projekt 2012-2013
.

 

 

Description

Loading  Loading...

Tip