This is the "Om" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Om Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Observera att de lärandemål som ges som exempel i den här verktygslådan ej är utvecklade för att uppfylla de kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och program som nu finns på Göteborgs universitet.

I den här boxen ges exempel på lärandemål inom temat. Förslagen till lärandemål är ofta hämtade från arbetet på akademin. Det är inte säkert att det idag finns kurser med dessa lärandemål.  Ibland är lärandemål hämtade från kurser som ligger öppet från andra lärosäten på nätet och i vissa fall har det gjorts översättningar eller omarbetningar.

Lärandemålen bör ses som inspiration till hur man skulle kunna formulera sig och kan i många fall inte användas direkt.  I vissa teman finns bara ett fåtal förslag. Dessa ligger då direkt i boxen. I andra fall finns väldigt många förslag som då istället samlats i ett länkat Word-dokument för att lätt kunna kopieras.

   

  Inledning

  Här förekommer ibland klickbara bilder som leder till den hemsida som bilden är hämtad ifrån och som behandlar temat. I andra fall är bilden bara en illustration och då hämtad från antingen Free Photos eller där tillstånd har erhållits av upphovsrättsinnehavaren.

  Fakultetsrepresentant i verktygslådeprojektet har varit Silvana Naredi och Mats Sandberg. Ansvarig för verktygslådan är f.o.m. 1 april Gunilla Priebe.

  I den här boxen görs en beskrivning av det aktuella temat.

  För att hitta mer material och resurser organiserat efter typ av material: filmer, rapporter, kurser etc. finns en GU-gemensam övergripande förstasida ESD-verktyget, där man också hittar övriga fakulteters verktygslådor

  NÄR, VAR I UTBILDNINGEN?

  under den här rubriken ges förslag på var i utbildningen, kurser eller utbildningsinnehåll, där temat kan tänkas ha en plats

  VAD?

  under den här rubriken beskrivs översiktligt temats innehåll.

  Den här verktygslådan är tänkt som ett stöd och en inspiration till lärare vid Sahlgrenska Akademin som vill integrera hållbar utveckling i program och kurser. Lådan är uppdelad i olika teman, de blå flikarna här ovan, som bygger på det arbete som tidigare gjorts på akademin 2007-2011 då representanter för utbildningsprogrammen tog fram förslag till hur hållbar utveckling kunde integreras i programmen.

  Under varje tema finns en Inledning, som skall förklara vad temat innehåller och hur det kan hänga samman med annat kursinnehåll. Vidare finns ytterligare minst tre boxar med förslag till Lärandemål, Lärandeaktiviteter samt Resurser i form av text, filer, länkar, litteraturförslag etc. I vissa teman finns också Filmer längst ner i mitten.

  Alla länkar i texten öppnas i ett nytt fönster för att det skall vara lätt att hitta tillbaka till verktygslådan från en länkad sida. Verktygslådan finns då hela tiden kvar i en egen internetflik. Förutom teman, som man kan växla mellan så finns inga underliggande sidor, alltså inte någon ytterligare trädstruktur.

  Ibland finns också filer med utökat material, t.ex. lärandemål, studieuppgifter etc. Alla filer finns längst ner i respektive box i word- eller pdf-format. Verktygslådan innehåller i vissa fall mycket text, beroende på att det kan vara enklare att ha materialet på så få sidor som möjligt och inte behöva öppna ytterligare text-filer.

  För att minska risken för upprepning och istället kunna erbjuda en fördjupning under ett utbildningsprogram behöver man göra en översikt över allt innehåll av hållbar utveckling. I "Rugarapporterna" nedan under Resurser finns tidigare planer för integrering av HU i hela program.

  Längst ner i varje box finns en möjlighet att lämna kommentarer till innehållet i boxen genom att klicka på länken Comments.

    

   Resurser

   I den här boxen samlas länkar till internetsidor av intresse för förståelse och fördjupning av temat och i vissa fall också litteraturtips, artiklar etc. Även namn på personer eller verksamheter som man kan kontakta för att få hjälp med t.ex. undervisning förekommer.

   Eftersom länkar kan åldras och försvinna finns ofta också länkens dokument bifogad som fil längst ner i den här boxen.

   KTH håller också på att utveckla en Verktygslåda - lärande för hållbar utveckling. 

   UNESCO har också vad man skulle kunna kalla en verktygslåda för lärare, Teaching and Learning for a Sustainable Future - a multimedia teacher education programme där ett tema är Health Education

   Här nedan finns de fyra årsrapporterna till Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå (RUGA) från gruppen, som arbetade med integrering av hållbar utveckling i SA's utbildningsprogram.

    

   Filmer

   Här hittar man filmer som finns tillgängliga på nätet, men också länkar till filmer och filmade föreläsningar.

    

   Lärandeaktiviteter

   I den här boxen ges förslag på läraktiviteter och studieuppgifter/examinationsuppgifter för temat.

   Hållbar utveckling lämpar sig väl för studentcentrerat lärande där studenterna själva är mest aktiva i sitt lärande. Med instruktiva, lagom utmanande och intressanta studieuppgifter kan studenterna arbeta i stor utsträckning själva och tillsammans.

   Under Lärandeaktiviteter hittar man studieuppgifter och i vissa fall examinationsuppgifter från SA’s program, men också från en rad andra ställen: Skolor, högskolor och universitet regionalt, nationellt och internationellt samt från organisationer som vill bistå skolor och universitet såsom t.ex. Världsnaturfonden (WWF) eller fria läroböcker.

   Även länkar till internetsidor och dokument med aktiviteter som kan användas direkt eller som inspiration förekommer.

    Description

    Loading  Loading...

    Tip