This is the "Länkar" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD Print Guide RSS Updates

Länkar Print Page
  Search: 
 
 

Internationellt

American College Personnel Association, Student Learning Outcomes for Sustainability, Assessment Materials Guidebook

Teaching and Learning for a Sustainable Future - a multimedia teacher education programme

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the leading international body for the assessment of climate change.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is a global initiative focused on drawing attention to the economic benefits of biodiversity including the growing cost of biodiversity loss and ecosystem degradation.

Word Business Council for Sustainable Development, WBCSD.

World Resources Institute (WRI) is scaling our impact for changing times. We are working to address urgent environment and development challenges.

International Energy Agency, IEA, working together to ensure reliable, affordable and clean energy

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) promote policies that will improve the economic and social well-being of people around the world.

BREF (Best Available Technology Reference Documents)

The European IPPC Bureau (EIPPCB)

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen med uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation.

The European environment – state and outlook, SOER, provides a set of assessments of the current state of Europe's environment, its likely future state, what is being done and what could be done to improve it, how global megatrends might affect future trends… and more.

Gapminder is a non-profit venture – a modern “museum” on the Internet – promoting sustainable global development and achievement of the United Nations Millennium Development Goals.

The International Sustainable Campus Network (ISCN) provides a global forum to support leading colleges, universities, and corporate campuses in the exchange of information, ideas, and best practices for achieving sustainable campus operations and integrating sustainability in research and teaching.

Nordic Sustainable Campus Network, NSCN, was created in 2012 to strengthen the sustainability efforts already in action in the Nordic higher education institutes.

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Nationellt

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Man har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling.

Stockholm Resilience Centre advances research on the governance of social-ecological systems with a special emphasis on resilience - the ability to deal with change and continue to develop. 

Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS, is a platform for education, research and cooperation inside and outside academia on questions related to sustainable development. 

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.

Uppsala Centre for Sustainable Development is an interdisciplinary centre established at Uppsala University. The Centre is based on a collaboration between Uppsala University (UU) and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Stockholm Environment Institute, SEI, is an independent international research institute with the goal is to bring about change for sustainable development by bridging science and policy.

The Department of Applied Environmental Science (ITM) at Stockholm University.

Miljö och hållbar utveckling - guide om resurser inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitetsbibliotek

Den stora förnekelsen, en Facebooksida som diskussion om boken med samma namn

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

 

Description

Loading  Loading...

Tip