This is the "Studenter" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD Print Guide RSS Updates

Studenter Print Page
  Search: 
 
 

Verktygslådan

På denna sida har vi samlat information och länkar till inspirerande webbsidor som kan vara aktuella för studenter. Genom dessa länkar kan du som student hitta till ett brett utbud av bl.a. litteratur, filmklipp och annat material övergripande på temat hållbar utveckling. Övriga sidor i verktyget är främst riktade till lärare som arbetar på fakulteter eller institutioner. Observera att det kan finnas nyttig information även för dig som student på dessa sidor – vi kan särskilt rekommendera information som finns samlad under flikarna Litteratur, PPT/Film och Länkar.

Innehållet på denna sida är riktad åt studenter vid samtliga fakulteter, och är därmed allmänt hållen på temat. Under fliken ”verktyget” kan du som student nå ytterligare information som är specifik för de olika fakulteterna (exempelvis vilket utbud av kurser och utbildningar med hållbar utveckling helt eller delvis i fokus som erbjuds, och ev. annan information om hur du som student kan engagera dig eller delta i aktuella projekt/seminarier/event).

Tanken är att sidan ska hållas ständigt uppdaterad och utformas efter studenters önskemål och behov, därför är du som student varmt välkommen att lämna dina önskemål på sidans utformning och innehåll samt tips på information som kan vara aktuell för studenter till dragana.davidovic@gu.se, eller i en kommentar nedan.

Sidan är just nu under utvecklande och kommer att fyllas på samt struktureras efter hand.

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Massive Open Online Course, MOOC

A Massive Open Online Course (MOOC) is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web. In addition to traditional course materials such as videos, readings, and problem sets, MOOCs provide interactive user forums that help build a community for students, professors, and teaching assistants (TAs). MOOCs are a recent development in distance education which began to emerge in 2012

 

Hållbar utveckling - vad är det?

Under fliken Verktyget finns en kort beskrivning av hållbar utveckling och dess dimensioner, för ytterligare information se länkarna nedan.

Länkar:

På WWFs webbsida ESD Sverige kan man läsa om begreppets historiska bakgrund, dess definitioner, dimensioner samt ekologiska fotavtryck

 

Hållbar utveckling enligt miljödepartementet. Här kan man läsa om regeringens arbete med hållbar utveckling, historik och bakgrund samt annat relaterat till hållbar utveckling (bl.a. hållbar konsumtion och produktion, EUs arbete för hållbar utveckling)

Information om hållbar utveckling finns även på olika universitets hemsidor. Här skrivs om hållbar utveckling från ett övergripande perspektiv på KTHs webbsida

FN om hållbar utveckling (för fler länkar till sidor med internationell prägel se fliken länkar under internationellt)

UNEPs publikationer, sök på sustainable development

För förslag på litteratur om hållbar utveckling se resurser nedan.

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Resurser och filmer

För information om lärande för hållbar utveckling (ESD) och ett stort utbud av resurser för såväl lärare som studenter klicka dig vidare via ESDs startsida

Urval av filmklipp aktuella för studenter:

Steven Johnson “Where good ideas come from

Sustainability through animation (what is sustainability?)

An Inconvenient Truth med Al Gore. Filmen finns att låna på GMV, gmv@gu.se, finns även tillgänglig som stream på nätet (googla watch online)

Länkar till samlingar med material/litteratur aktuell för studenter:

Resurs och länkbibliotek på Världsnaturfonden – en omfattande samling dokument, hemsidor, länkar och andra resurser fördelade på tre huvudområden:

·         Sveriges arbete för hållbar utveckling

·         Internationellt samarbete för hållbar utveckling

·         Högre utbildning och hållbar utveckling

Litteratur, artiklar och inspirationsskrifter på Världsnaturfonden

Litteratur om hållbar utveckling (på svenska och engelska) på KTHs webbsida

Från fliken litteratur i verktygslådan, exempel på litteratur aktuell för studenter:

 Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Hur kan man studera hållbar utveckling?

Lärande för hållbar utveckling (ESD) kan betraktas utifrån två huvudfrågor: ”Vad ska vi lära oss och hur ska vi lära oss det”? Tre traditioner har identifierats inom svensk miljöutbildning som ger olika svar på dessa frågor:

- faktabaserade miljöundervisningen: fakta och grundläggande ämneskunskaper, lösningen på miljöproblemen ligger i vetenskapen.

- normerande miljöundervisningen: inte endast kunskap, även värderingar behövs för att lösa miljöproblemen, som är grundade i människors värderingar och val. Samma fakta kan leda till olika slutsatser om önskvärt beteende.Vi bör lära oss de värderingar och därmed de beteenden som antas leda till en miljövänligare livsstil. 

- kritiska och pluralistiska miljöundervisningar betonar lärandemålet att aktivt och kritiskt kunna värdera och ta ställning till alternativa perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor.Varken fakta eller värderingar som är befästa i vetenskap är tillräckligt för att lösa miljöproblemen. (utbildning/lärande för hållbar utveckling befinner sig här) 

Källa: ESD Sverige

För att se vilka kurser/program som har inslag av hållbar utveckling, klicka på bilden och skriv in Hållbar utveckling i sökfältet under hitta utbildning.

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Examensarbete

Ska du skriva ett examensarbete på kandididat- eller master/magisternivå på temat hållbar utveckling och söker efter inspiration av hur andra har gjort? Söker du efter böcker, artiklar eller tidsskrifter? Ett hjälpmedel och en bra guide för studenter att hitta resurser i form av  litteratur och tidigare avhandlingar/uppsatser inom miljö och hållbar utveckling finns vid Göteborgs universitetsbibliotek

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

Description

Loading  Loading...

Tip