This is the "Vem gör vad?" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD Print Guide RSS Updates

Vem gör vad? Print Page
  Search: 
 
 

Internationellt

UNESCO is the lead agency for the UN Decade of Education for SustainableDevelopment (2005-2014)  In 2014, UNESCO and the Government of Japan are organizing the UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development - Learning Today for a Sustainable Future (10-12 November) on the occasion of the end of the UN Decade of Education for Sustainable Development.

Higher Education for Sustainable Developmen in the International Association of Universities  

Learning for sustainable development: understand education for sustainable development – then act Website of IAU

Teaching and Learning for a Sustainable Future - a multimedia teacher education programme

List of UNESCO Chairs and UNITWIN Networks in the field of Education for Sustainable Development

An Regional Centre of Expertice (RCE) is a network of existing formal, non-formal and informal education organisations, mobilised to deliver education for sustainable development (ESD) to local and regional communities. A network of RCEs worldwide will constitute the Global Learning Space for Sustainable Development. RCEs aspire to achieve the goals of the UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD, 2005-2014), by translating its global objectives into the context of the local communities in which they operate.
RCE West Sweden är ett regionalt Centre of Expertice (RCE) inom lärande för hållbar utveckling inom Västra Götaland

 United Nations University

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Regionalt och Nationellt

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) has a stategy for Education for Sustainable development.

Learning from Each-Other: the UNECE Strategy for Education for Sustainable Development

Strategi för utbildning för hållbar utveckling, UNECE 2005, nytryck 2008, Regeringskansliet

The Club of Rome currently consists of approximately 100 individual members, over 30  national and regional associations, and share a common concern for the future of humanity and the planet.

Baltic21E, An agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region, 2002

The Baltic University Programme (BUP) is a network of about 225 universities and focuses on questions of sustainable development, environmental protection, and democracy in the Baltic Sea region

Nationellt

Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD)

ESD Sverige - en hemsida om lärande för hållbar utveckling.

HU2 - Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - ett nationellt nätverk

Flera andra universitet och högskolor i Sverige arbetar med Lärande för hållbar utveckling.
KTH har en egen verktygslåda inom lärande för hållbar utveckling

 

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

 

Lokalt

VG regionen

RCE West Sweden är ett regionalt Centre of Expertice (RCE) inom lärande för hållbar utveckling inom Västra Götaland

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har ett omfattande miljöarbete och är miljöcertifierat enligt den internationella miljöstandarden
ISO14001 och registrerat enligt EU:s miljöförordning EMAS, Eco-Management and Audit Scheme.

Universitetet hållbarhetsmärker sina kurser och program

Utbildningsnämnden (UN) vid universitetet skall bland annat säkerställa att hållbar utveckling integreras i utbildningen

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling

Universitetet har en UNESCO professor, Ingrid Pramling Samuelsson, inom Early Childhood Education and Sustainable Development. Man har även en gästprofessor, Arjen Wals, som har en UNESCO professur i Social learning, education for sustainable development

FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, lanserade under hösten sin femte stora syntesrapport om klimatet. Göteborgs universitet har tre huvudförfattare med: professorerna Deliang Chen, Ulf Molau och Thomas Sterner

Chalmers

Även Chalmers har ett omfattande miljöarbete och är certifierade enligt ISO14001

Chalmers har en UNESCO professor, John Holmberg, inom Education for sustainable development in Higher Education.

Kommentarer kan lämnas per epost till esd@gu.se

Description

Loading  Loading...

Tip