This is the "Styrdokument" page of the "Högskolepedagogik" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Högskolepedagogik  

Last Updated: Aug 22, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/HPE Print Guide RSS Updates

Styrdokument Print Page
  Search: 
 
 

Styrdokument vid Göteborgs Universitet

  • Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå  
      
    På webbsidan publiceras universitetets gemensamma styrdokument om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det är beslut fattade av styrelse, rektor eller annat beslutsorgan och som ska styra organisationens verksamhet på ett gemensamt och normerande sätt.
 
Description

Loading  Loading...

Tip