Sökord
Nordiska länderna
This is the "Böcker" page of the "Miljö och hållbar utveckling" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Miljö och hållbar utveckling  

Den här guiden är tänkt som en presentation av resurser inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitetsbibliotek
Last Updated: Jun 29, 2016 URL: http://libguides.ub.gu.se/miljo Print Guide RSS Updates

Böcker Print Page
  Search: 
 
 

Nya böcker

Loading Loading...
blank padding
 

Tips på sökord

Miljö och Hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt ämne och det krävs ofta flera sökord för att ringa in ...

Nedan följer en ämnesordlista för att underlätta sökning av miljöresurser.

Energiförsörjning    Power resources
Hållbar utveckling    Sustainable development
Klimatförändringar   Climat changes
Miljömärkning Eco-labeling
Miljöpolitik Environmental policy
Miljöredovisning Environmental auditing

 

Hela ämnesordlistan

 

Elektroniska böcker

På UB finns förutom tryckta böcker, elektroniska böcker som man kan läsa direkt på skärmen.

E-böcker hittar du både i Gunda och Summon. Fördelen med en e-bok är att den är åtkommlig direkt och att det går att söka i hela bokens innehåll.

 

E-bokspaket från Springer

E-böcker från Springer från 2005-

Environmental Policy Is Social Policy - Social Policy Is Environmental Policy - Isidor Wallimann (Editor)
ISBN: 9781461467229
Publication Date: 2013-05-31

Cover Art
State of the World 2013 - Worldwatch Institute
ISBN: 9781610914581
Publication Date: 2013-04-15


 

E-uppslagsverk och handböcker i miljö

Description

Loading  Loading...

Tip