Sökord
Nordiska länderna
This is the "Göteborgs universitet" page of the "Miljö och hållbar utveckling" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Miljö och hållbar utveckling  

Den här guiden är tänkt som en presentation av resurser inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitetsbibliotek
Last Updated: Jun 29, 2016 URL: http://libguides.ub.gu.se/miljo Print Guide RSS Updates

Göteborgs universitet Print Page
  Search: 
 

Miljöarbetet vid Göteborgs universitet

 Göteborgs universitet arbetar för det hållbara samhället

Universitetet arbetar med hållbar utveckling inom såväl forskning och utbildning som administration och förvaltning. Detta arbete har miljöcertifierats enligt standardarna ISO14001 och EMAS

GUP - Göteborgs universitets publikationer

  • GUP

    Här registreras allt material som publiceras av författare verksamma vid Göteborgs universitet. Materialet omfattar artiklar, bokkapitel, hela böcker, rapporter, posters mm.
  • Doktorsavhandlingar vid Göteborgs universitet

    Databasen omfattar publicerade doktorsavhandlingar vid Göteborgs högskola/universitet från 1902 och framåt. Den innehåller också information om kommande disputationer.
 

Nyheter från GU och Chalmers (GMV)

Description

Loading  Loading...

Tip