Sökord
Nordiska länderna
This is the "Sökord" page of the "Miljö och hållbar utveckling" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Miljö och hållbar utveckling  

Den här guiden är tänkt som en presentation av resurser inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitetsbibliotek
Last Updated: Jun 29, 2016 URL: http://libguides.ub.gu.se/miljo Print Guide RSS Updates

Sökord Print Page
  Search: 
 
 

Tips på Sökord

Miljö och Hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt ämne och det krävs ofta flera sökord för att ringa in ...

Nedan följer en ämnesordlista för att underlätta sökning av miljöresurser.

Biologisk mångfald    Biological diversity
Ekologiskt fotavtryck Carbon foothprint
Ekosystemförvaltning  Eccosystem management
Ekoturism    Eco tourism
Energiförsörjning      Power resources
Företagens samhällsansvar Social responisibility of business
Förnybara energikällor Renewable energy sources
Global uppvärmning          Global warming
Handel med utsläppsrätter Emissions trading
Hållbar design Sustainable design
Hållbar livsstil Sustainable living
Hållbar utveckling    Sustainable development
Hållbara transporter       Sustainable transports
Hållbarhetsredovisning Sustainable development reporting
Hållbart fiske Sustainable fisheries
Hållbart jordbruk Sustainable agriculture
Klimatförändringar    Climat changes
Miljöavgifter    Environmental impact changes
Miljöekonomi       Environmental economics
Miljöhistoria      Environmental history
Miljöledningssystem    Environmental management systems
Miljömanagement          Eco-management
Miljömärkning    Eco-labeling
Miljöpolitik       Environmental policy
Miljöredovisning    Environmental auditing
Miljörätt    Environmental law
Miljörättvisa Environmental justice
Naturresurser    Natural resources
Social redovisning                  Social accounting
Social rättvisa Social justice
Överfiskning Overfishing

 

 

Description

Loading  Loading...

Tip