Sökord
Nordiska länderna
This is the "Övningar för kurs i Hållbar utveckling" page of the "Miljö och hållbar utveckling" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Miljö och hållbar utveckling  

Den här guiden är tänkt som en presentation av resurser inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitetsbibliotek
Last Updated: Jun 29, 2016 URL: http://libguides.ub.gu.se/miljo Print Guide RSS Updates

Övningar för kurs i Hållbar utveckling Print Page
  Search: 
 
 
 

Övningar

1. Utgå från http://www.ub.gu.se/

2. Välj ut två eller flera sökord med anknytning till hållbar utveckling.

3. Gå in i databasen Greenfile 

4. Gör samma sökning i någon allmän databas som Scopus och jämför resultatet.

5. Sök på samma sökord i bibliotekskatalogen GUNDA och Summon. Fundera på om sökorden/begreppen måste ändras?

6. Gör en jämförande sökning på dessa begrepp i Google Scholar. Diskutera för och nackdelar med Google och Google scholar.

7. Välj ut någon artikel och en referens av en bok och analysera vad du fått fram genom att bedömma dess relevans och tillförlitlighet. Titta också på referenslistan i  slutet av respektive dokument och resonera kring vad den ger Dig för hjälp.

8. Mejla in ditt resultat till: mauritza.jadefrid@ub.gu.se eller joakim.lennartsson@ub.gu.se och skriv sökövning i ämnesraden.

9. Var förberedd att diskutera dina svar och tankar på moment två av kursen.'

10. Har du inga egna sökord så kan du hitta exempel från denna ämnesguide under böcker och tipps på sökord.

 
Description

Loading  Loading...

Tip