This is the "Böcker + Bibliotekskataloger/Books + Library Catalogues" page of the "Teater och dans" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Teater och dans  

Last Updated: Oct 27, 2016 URL: http://libguides.ub.gu.se/teaterochdans Print Guide RSS Updates

Böcker + Bibliotekskataloger/Books + Library Catalogues Print Page
  Search: 
 

Help with translation!

 

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

Ämnesguide för e-böcker

Musik- och teaterbibliotekets onlinekatalog

BIBLIOTEKET REKOMMENDERAR:

Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm - ett av Europas största!

Musik- och teaterbiblioteket är ett allmänt bibliotek. Vi har stora samlingar och utlåning av noter i alla besättningar och genrer. Du hittar också litteratur, tidskrifter och filmer om musik och teater.  Biblioteket är också ett av Europas största forskningsbibliotek inom musikområdet. Här finns rika samlingar av äldre tryck (1600-1800-tal) och handskrifter, bland annat flertalet betydande svenska tonsättares originalmanuskript.

    

  WorldCat

  • WorldCat

   WorldCat is the world's largest network of library content and services.

  Karlsruher Virtueller Katalog

  GUNDA - Göteborgs universitetsbiblioteks katalog

  I "Utökad sökning" kan man välja att söka endast bland samlingarna på Biblioteket för musik och dramatik i menyn "Välj att visa exemplar på".

  Supersök

  Du kan avgränsa din sökning genom att ange publikationstyp, till exempel "pjäs". Många av pjäserna finn tillgängliga i fulltext och går att läsa online. Det går också att välja att avgränsa sökningen till Biblioteket för musik och dramatik.

  • Supersök

   I Supersök finns:

   • Artiklar ur de e-tidskrifter UB prenumererar på
   • Bibliotekskatalogen GUNDA
   • Publikationsdatabasen GUP
   • Publikationsdatabasen GUPEA
   • Tidskrifter, både tryckta och elektroniska
   • Databaser, både referensdatabaser och fulltextdatabaser

  Göteborgs stadsbibliotek

  Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm

  Libris

  Under rubriken "Materialtyp/materialtyper" kan man exempelvis välja böcker. Man kan också avgränsa sin sökning till avhandlingar, tidskrifter m.m. Rutan "Skapa referens" hjälper dig att konstruera din litteraturlista korrekt.

  Sök böcker i biblioteket!


  Biblioteket har en snabbt växande samling teaterlitteratur.

  När det gäller kursböcker skall det alltid finnas ett referensexemplar. Ofta finns det också flera utlåningsexemplar.

  Observera att Centralbiblioteket har en betydligt större samling teaterlitteratur. Däremot finns alla pjäsmanus samlade på Biblioteket för musik och dramatik.

     

   Sondera

   • Sondera

    Sök samtidigt i Nationell ArkivDatabas (NAD), LIBRIS och Svensk mediedatabas (SMDB) och få en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i TV, radio, skrift och originalhandlingar.
   Description

   Loading  Loading...

   Tip