This is the "Nutrition" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Nutrition Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna

Näringslära är en 1,5 hp delkurs i  kursen Anatomi och fysiologi i första årskursen i sjuksköterskeprogrammet, med bl.a. följande lärandemål: 

Färdighet och förmåga

- tolka och använda näringsrekommendationer för att främja hälsosamma och hållbara matvanor

Andra möjliga mål:

- beskriva hur dieter är kopplade till miljö, hälsa och ekonomi

- reflektera över den egna kosthållningen och hur skulle påverka klimat, hälsa, miljö, ekonomi om alla världsmedborgare hade samma kosthållning

- diskutera om/hur det skulle vara möjligt att förändra kosthållningen för sig själv/i Sverige/i världen så att den blir mera klimatsmart

   

  Inledning

  NUTRITION, MAT-HÄLSA-MILJÖ

  Sambandet mellan naturmiljö, nutrition och hälsa kan betraktas ur såväl ett individperspektiv som ett globalt perspektiv. Den globala miljön och klimatet påverkas av individers livsstil och kostvanor. Globala miljöförändringar ger konsekvenser för livsmedelsproduktion och sjukdomsförekomst. Olika nationella kostrekommendationer påverkar en hållbar global utveckling.

  Mat är viktigt!! Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer; friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes tillstånd anpassad näringstillförsel.

  VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

  I kurser där nutrition och dieter diskuteras

  För att förstå och kunna reflektera över hur val av mat hänger samman med naturmiljö och hälsa kan studenterna behöva utgå ifrån hur de själva väljer vad de äter. Se Lärandeaktiviteter!

  Det är stora skillnader i val av matvaror över världen, mellan olika kulturer, grupper och individer.

  Det kan vara skillnader i samhällsklass och det finns tydliga könsmässiga skillnader i matvanor. Situationen, utbudet och portionsstorleken har också visat sig ha stor betydelse för vad man väljer att äta. Men det finns också tydliga globala trender. Det är tydligt att vi äter allt mer kött, fett och socker över hela världen.

  I en artikel i Nature visa forskare (Tilman, D., & Clark, M. 2014) att om trenden fortsätter så kommer världens befolkning år 2050 att äta mindre frukt och grönt, 60 procent mer ”tomma kalorier”, och runt 50 procent mer köttprodukter än idag. Det förväntas leda till negativa hälsomässiga konsekvenser. Befolkningen blir sannolikt ännu fetare, med ökad förekomst av följdsjukdomar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancertyper.

   Utvecklingen förutspås även få enorma miljömässiga följder. Om trenden fortsätter kommer utsläppen av växthusgaser från matindustrin att öka med 80 procent jämfört med nu.

  Den förödande utvecklingen, beträffande såväl hälsa som miljö, går att hejda menar forskarna bakom publikationen. Med mindre kött och mer frukt och grönt. Vegetarisk mat är mer miljövänlig - uppfödning av djur för kött generar idag 18 procent av de globala växthusgasutsläppen, vilket är mer än transportsektorn. Mer grönt, mindre rött kött och mindre processade kolhydrater påverkar även hälsan positivt.

   

    

   Resurser

   Dieter länkar miljön till människors hälsa. I (Tilman, D., & Clark, M. 2014) visas hur stigande inkomster och urbanisering driver en global kostövergång där traditionella dieter ersätts med dieter med högre andel raffinerat socker, raffinerade fetter, oljor och kött. Alternativa dieter som erbjuder stora hälsofördelar kan, om de allmänt utnyttjas, minska de globala jordbruksutsläppen av växthusgaser, minska markröjning och den sjunkande trenden i biologisk mångfald. Genomförandet av den typen av kostlösningar är en global utmaning och möjlighet, av stor miljömässig betydelse och för folkhälsan. 

   Kött i relation till global livsmedelskris diskuteras i artikeln The meat of the global food crisis

   Några vetenskapliga artiklar som diskuterar mat, hälsa och hållbar utveckling

   Cockburn, A. (1996). "A short, meat-oriented history of the world. From Eden to the Mattole." New Left Review 215(215): 16-42.

   Duarte, C. G., K. Gaudreau, R. B. Gibson and T. F. Malheiros (2013). "Sustainability assessment of sugarcane-ethanol production in Brazil: A case study of a sugarcane mill in São Paulo state." Ecological Indicators 30: 119-129.

   Friel, S., L. J. Barosh and M. Lawrence (2014). "Towards healthy and sustainable food consumption: an Australian case study." PUBLIC HEALTH NUTRITION 17(5): 1156-1166.

   Lawrence, M. A., S. Friel, K. Wingrove, S. W. James and S. Candy (2015). "Formulating policy activities to promote healthy and sustainable diets." PUBLIC HEALTH NUTRITION 18(13): 2333-2340.

   McMichael, P. (2010). "Agrofuels in the food regime." The Journal of Peasant Studies 37(4): 609-629.

   Sabate, J., K. Sranacharoenpong, H. Harwatt, M. Wien and S. Soret (2015). "The environmental cost of protein food choices." PUBLIC HEALTH NUTRITION 18(11): 2067-2073.

   Weis, T. (2006). "The Rise, Fall and Future of the Jamaican Peasantry." The Journal of Peasant Studies 33(1): 61-88.

   Weis, T. (2010). "The accelerating biophysical contradictions of industrial capitalist agriculture." Journal of Agrarian Change 10(3): 315-341.

    Böcker om mat, hälsa och hållbar utveckling finns i worddokumentet nedan.

    

   Filmer

    

   Lärandeaktiviteter

   Lärande och reflektion över sambanden mellan naturmiljö, hälsa och val av mat kan ta sin utgångspunkt i studenternas egna val av mat.

   Vad är viktigast när du väljer mat? Här nedan finns en word-fil med två olika övningar.

   Delkursen Näringslära i sjuksköterskeprogrammet har lärandeaktivitet i Kursguiden som bl.a. också innehåller ovanstående uppgifter. Se Wordfilen nedan!

   WWF har gett ut skriften Mat på hållbar väg II, som riktar sig till lärare i högstadiet, med övningar som kan ge inspiration även till uppgifter för studenter.

   Description

   Loading  Loading...

   Tip