This is the "Mänskliga rättigheter och rättvisefrågor" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Mänskliga rättigheter och rättvisefrågor Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna.

Längst ner i spalten hittar du ett Word-dokument med lärandemål, där dessa angetts för kurserna som beskrivs nedan.

Kursen Miljö, mänskliga rättigheter och global politik I som ges vid Malmö Högskola har 11 lärandemål i sin kursplan.

Det finns kurser på flera universitet runt om i världen, men inte alltid med explicita lärandemål. Dock har en kursen Selected Problems in International Law: Climate Change, Human Rights and the Environment som ges vid The IUCN Academy of Environmental Law vid Ottawas Universitet fyra angivna syften.

Course E023: Environment and Human Rights som ges av Human Rights Education Associates (HREA) har lärandemålen inbakade i texten i kursplanen.

Så har också kursplanen till Training Seminars Human Rights and the Environment   som ges av The European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) vid universitetet i Venedig.

 

Inledning

Det finns komplexa samband mellan Mänskliga rättigheter och Miljö/naturresurser. Är en god naturmiljö och tillgång till naturresurser en mänsklig rättighet? Kan man inskränka mänskliga rättigheter för att bevara en hotad naturmiljö?

En bra utgångspunkt är den av SIDA  publicerade lättlästa men fördjupande texten Miljö och mänskliga rättigheter - samband och motsättningar  av Elisabeth Abiri, tidigare bl.a. ordförande i regeringens Delegation för mänskliga rättigheter. Hon menar att varje politik för att upprätthålla och främja människors grundläggande mänskliga rättigheter kommer att påverka miljön på något sätt och varje politik utformad för att värna om eller förbättra miljön kommer att beröra frågor om människors grundläggande mänskliga rättigheter. Hennes slutsats är att ” Kopplingen mellan mänskliga rättigheter och miljö kommer med stor sannolikhet att bli detta årtusendets stora fråga”.

Man kan i detta sammanhang behöva visa på skillnader mellan antropocentriskt perspektiv och icke-antropocentriskt miljö-/ekoperspektiv. (ref)

 

VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

I alla kurser där man lär mänskliga rättigheter.

 

   

  Resurser

  Abiri, E. (2001). Miljö och mänskliga rättigheter – samband och motsättningar: SIDA Avdelningen för naturresurser och miljö.

  Knox, J. H. (2013). Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment.   

  Moser, C., Norton, A., Conway, T., Ferguson, C., & Vizard, P. (2001). to Claim our Rights: livelihood security, human rights and sustainable development. Paper presented at the Human Rights, Asset and Livelihood Security and Sustainable Development, London.

  Sachs, A., & Peterson, J. A. (1995). Eco-justice: linking human rights and the environment (Vol. 127). Washington, D.C: Worldwatch Institute.

  Schram, G. G. (2014). Human rights and the environment. Nordic Journal of International Law, 61(1-4), 141-150. doi: 10.1163/15718107-90000015

  UNEP, O. a. (2012). Human Rights and the Environment. Rio+20: Joint Report OHCHR and UNEP.

  The Embassy of Sweden in Bangkok & Sida. (2014). Regional Workshop on the “Interaction between Environmental Sustainability and a Human Rights-Based Approach”, Bangkok, 20-21 May 2014, final report. Bangkok.

    

   Lärandeaktiviteter

   Description

   Loading  Loading...

   Tip