This is the "Aktuellt" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Aktuellt Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

HÄR FINNS AKTUELLT MATERIAL, LÄNKAR, DOKUMENT, PRESENTATIONER, SOM I DE FLESTA FALL SKALL LÄGGAS IN UNDER ANDRA FLIKAR SÅ SMÅNINGOM

 2017-03-16

En engelsk organisation: nus national union of students har samlat många utbildningsexempel från högre utbildning, inte minst från hälsoområdet i ett dokument (använd länkarna i dokumentet) From Art to Zoo Management: embedding sustainability in UK higher and further education. Dokumentet ligger också som pdf längst ner i den här boxen.

2017-03-16

UNESCO har kommit med en skrift som heter Education for Sustainable Development Goals, Learning Objectives. Längs ner under Publications på den här sidan hittar du länken till skriften. Jag lägger den också som pdf längst ner i den här boxen. Det skall ju in en flik här i verktygslådan som heter Utbildning/Lärande och som skall innehålla artiklar om pedagogik för HU mm. Det finns lite i de andra fakulteternas lådor.

2017-03-16

The Lancet lanserar en ny tidskrift: The Lancet Planetary Health

 

2016-05-12

Workshop SA 2016-05-11

PowerPoint-presentationen som inledde workshopen ligger som en fil längst ner i den här boxen i pdf-format eftersom filen är för stor för att lägga i PP-format. Vill man ha PP-format så kontakta Barbro Robertsson.

Förteckning över workshopdeltagare läggs inte här eftersom detta är en öppen sida utan deltagarförteckning skickas ut via mail.

Vi diskuterade möjligheter att kontakta klimatforskarna på GU för att få hjälp med en föreläsning t.ex. Det finns ju tre forskare från GU som varit huvudförfattare i senaste IPCC-rapporten: Thomas Sterner (Handels), Ulf Molau och Deliang Chen (Nat.fak). De är förstås vana att samarbeta med många olika discipliner. Ta kontakt med forskarna och diskutera! Kan de inte ställa upp själva så finns det ofta någon doktorand som gärna kommer ut.

Angående texter om hur man arbetar med att säkerställa goda villkor för miljö och människor vid tillverkning av material i vården så finns här en text om upphandling av varor för vården i EU och en rapport från Swedwatch, som bevakar tillverkning för VG-regionen bl.a. Mer material finns under fliken Hållbarhetsanalys.

FN's Sustainability Development Goals (SDG)

SDG:erna behöver förstås integreras i allt arbete vi gör med hållbar utveckling. Riktigt hur vi skall göra det i verktygslådan är inte helt klart. Tills vidare kan man själv titta på dem och kolla vilka av dem som man kan anknyta till. Till exempel för inslag om material i vården (under vilka förhållanden produkterna är tillverkade, med vilka resurser, hur man kan välja etc) kan ju kopplas till flera av målen: Mål 4.7 om utbildning för HU, mål 3 om hälsa, mål 12 om hållbar konsumtion, mål 13 om klimatförändringar, mål 15 om ekosystem osv. lite beroende på t.ex. vilka naturresursaspekter man tar upp.  Länk till svensk version av SDG

 

Resurser

 

Filmer

 

Lärandeaktiviteter

Description

Loading  Loading...

Tip