This is the "Planetär hälsa" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Planetär hälsa Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

Klicka på bilden för större bild och källa!

VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

VAD?

   

"PLANETARY HEALTH - THE HEALTH OF HUMAN CIVILISATION AND THE NATURAL SYSTEMS ON WHICH IT DEPENDS."

Begreppet planetär hälsa bygger på insikten att människors hälsa och den mänskliga civilisationen är beroende av väl fungerande naturliga ekosystem. Ett ohållbart utnyttjande av naturens resurser har lett till att den mänskliga civilisationen har blomstrat men nu riskerar betydande negativa hälsoeffekter i framtiden genom nedbrytningen av naturens livsuppehållande. Hälsoeffekter från ändringar i miljön, däribland klimatförändringar, havets försurning, markförstöring, vattenbrist, överexploatering av fiskbestånd, förändrad markanvändning och förlust av biologisk mångfald utgör allvarliga hot mot de globala hälsovinster som vi sett i flera decennier och kommer sannolikt att bli allt mer dominerande under den andra halvan av detta århundrade. Dessa trender drivs av en orättvis, ineffektiv, och ohållbar resursförbrukningen/teknisk utveckling, tillsammans med befolkningstillväxt. The Lancet Commission on Planetary Health har publicerat översiktsartiklar inom området. Se nedan under Resurser!

En viktig miljöförändring är minskningen av den biologiska mångfalden. Relationen till hälsa finns beskriven i Lancet-artikeln om planetär hälsa .

   

  Resurser

  The Rockefeller Foundation – Lancet Commission on planetary health

  The Lancet lanserar 2017 ny tidskrift: The Lancet Planetary Health

  Mats Sandberg listade artiklar 2016 i nedanstående word-dokument

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip