This is the "Agenda 2030 - SDG" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling - ESD verktyget   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD Print Guide RSS Updates

Agenda 2030 - SDG Print Page
  Search: 
 
 

Internationellt

 

Regionalt och Nationellt

"De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga."

Regeringens sida för arbetet med de globala målen och agenda 2030

Svenska FN-förbundet har tillsammans med Concord och ett antal andra organisationer tagit fram ett informationsmaterial om Agenda 2030 som går att ladda ner i sin helhet eller mål för mål.

Regeringens direktiv: Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling

Här finner du svenska logotyper och ikoner för de Globala målen för hållbar utveckling, fria att använda.

SIDA 2017:Svenska myndigheter samverkar för de Globala målen

 

Lokalt

För GU/Chalmers arbete med globala målen finns några initiativ på GMV:s webbsidor

Description

Loading  Loading...

Tip