This is the "Konsument- och kundmakt" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Konsument- och kundmakt Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

KONSUMENT- OCH KUNDMAKT

Hur konsumenter samt offentliga och privata kunder kan påverka företags erbjudanden och affärsmöjligheter genom krav på socialt ansvarstagande och miljöhänsyn

VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

Ett av de största hindren för organisationer att beakta sociala och miljömässiga konsekvenser av sin verksamhet är att det är svårt att motivera (framförallt kostsamma) satsningar på att minska negativa externaliteter och att bygga upp en organisatorisk kapacitet för att hantera miljömässiga och sociala utmaningar på ett medvetet och strukturerat sätt. Otydliga samband mellan fördelar och kostnader, organisatorisk omognad och förändringströghet samt områdets komplexitet är några orsaker till varför detta är svårt.  Den påverkan som konsumenter och offentliga och privat kunder har för valet av varor och tjänster kan då utgöra en mycket viktigt faktor för att motivera ett ökat fokus på organisationers hållbarhetsarbete. Samtidigt är konsumenters och kunders potentiella kundmakt en drivkraft för mer proaktivt orienterade företag då det kan möjliggöra för organisationer att medvetet profilera sina erbjudanden och sin kundkommunikation i en hållbar riktning. Kunskap om hur producenter samt konsumenter och kunder kan utveckla och driva sitt hållbarhetsengagemang är då ett viktigt kunskapsområde. Området är dock komplext och utmanande särskilt då man beaktar en allt mer tilltagande komplexitet hos produkters utformning och de allt fler hållbarhetsamband som detta innebär. För producenter innebär det att man måste kunna kommunicera detta till konsumenter och kunder som har en allt större kompetens och ställer allt högre krav i en tid som präglas av den omvälvande utveckling som ägt rum inom digital kommunikation. För konsumenter och kunder ligger ofta utmaningen i att ett hållbarhetsengagemang uppvisar en typiskt ickehierarkisk natur utan en tydlig organisering vilket gör det svårt att veta hur man som kan gå tillväga för att påverka.

 

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip