This is the "Finansiell reglering" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Finansiell reglering Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

FINANSIELL REGLERING

Reglerings- och ansvarsfrågor gällande de ekonomiska och finansiella systems sårbarhet samt historiska perspektiv på finans- och skuldkriser.

   

  Resurser

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip