Projektarbeten (Uppgift 5a) HT14
This is the "Forskning och utveckling (Se även under Litteratur)" page of the "Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet  

Last Updated: Jun 7, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_LUN_YLP Print Guide

Forskning och utveckling (Se även under Litteratur) Print Page
  Search: 
 
 

Forskning om lärarande för hållbar utveckling
Forskning om Lärande för hållbar utveckling, LHU är numera omfattande, även i Sverige. 
(Ibland benämnd UHU, Undervisning för hållbar utveckling. På engelska: Education for Sustainable Education, ESD)

Kollegiet för forskning om undervisning och lärande för hållbar utveckling (RESD)  vid Göteborgs universitet är ett exempel på en forskningsplattform för lärande om hållbar utveckling. Kollegiets syfte är att sprida, utveckla och fördjupa forskningsbaserad kunskap om undervisning och lärande för en hållbar framtid. (RESD - Research on Education for Sustainable Development)

HUT I SKOLAN är en webbsida för lärare som arbetar med lärande för hållbar utveckling i grundskolan och gymnasiet. Där skall man hitta "inspiration, fördjupning och konkreta tips". Webbsidan är ett samarbete mellan Lärande och samhälle vid  Malmö högskola och Miljöförvaltningen i Malmö stad inom ramen för RCE Skåne.

På Göteborgs universitet anställdes 2014 Arjen Wals som gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling.
"Med Arjen Wals får vi nu tillgång till en eftertraktad senior forskningsledare. Det blir en avgörande komponent när vi konkurrerar om extern forskningsfinansiering. Förhoppningen är att längre fram etablera professuren permanent", säger Jonas Emanuelsson, prefekt vid IDPP.
Läs mer!


Några svenska exempel på forskning om lärande för hållbar utveckling:

Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont. Sammanhang, kompetenser och samarbete
Avhandlingen bygger på lärares reflektioner om sin undervisningspraktik relaterad till hållbar utveckling. Ett särskilt intresse riktas mot grundskolans undervisning i naturvetenskapliga ämnen och avhandlingen visar exempel på hur lärare hanterar ett undervisningsinnehåll som beskrivs som komplext och utan givna svar.
Doktorsavhandling, Ingela Bursjöö, Göteborgs universitet (2014)

En aktionsforskningsstudie om undervisning och lärande för hållbar utveckling.
Licentiatavhandling, Lena Persson, Stockholms universitet (2011)

Gymnasieskolors framgångsfaktorer i undervisning för hållbar utveckling
Ett forskningsprojektet finansierat av Vetenskapsrådet som bedrivs på Karlstad Universitet och pågår 2011-2014. Studien kommer att utforska vilka bakomliggande faktorer i organisation och arbetssätt som gör det möjligt för gymnasieskolor att framgångsrikt arbeta med ett helhetsperspektiv på undervisning för hållbar utveckling. Studien bygger vidare på en riksomfattande undersökning, som över 3000 gymnasielärare deltagit i, som kartlade (med hjälp av en enkät) lärares förståelse för och attityder till begreppet hållbar utveckling samt deras arbetsmetoder i undervisning för hållbar utveckling.
Forskningsledare: Gericke, Niklas. Vetenskapsrådet (2011)

Handlingskompetens för hållbar utveckling: Tre berättelser om vägen dit - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/handlingskompetens-for-hallbar-utveckling-tre-berattelser-om-vagen-dit/#sthash.vLiiViU3.dpuf

Handlingskompetens för hållbar utveckling. Tre berättelser om vägen dit. 
Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar
Doktorsavhandling, Ellen Almers (2009)

Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/handlingskompetens-for-hallbar-utveckling-tre-berattelser-om-vagen-dit/#sthash.M5vvJypM.dpuf
Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/handlingskompetens-for-hallbar-utveckling-tre-berattelser-om-vagen-dit/#sthash.M5vvJypM.dpuf
Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/handlingskompetens-for-hallbar-utveckling-tre-berattelser-om-vagen-dit/#sthash.M5vvJypM.dpufStudiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. 
Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt som
inkluderar intergenerationellt och globalt ansvar
Doktorsavhandling, Ellen Almers (2009)
Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/handlingskompetens-for-hallbar-utveckling-tre-berattelser-om-vagen-dit/#sthash.M5vvJypM.dpuf
Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/handlingskompetens-for-hallbar-utveckling-tre-berattelser-om-vagen-dit/#sthash.M5vvJypM.dpuf
Handlingskompetens för hållbar utveckling: Tre berättelser om vägen dit - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/handlingskompetens-for-hallbar-utveckling-tre-berattelser-om-vagen-dit/#sthash.vLiiViU3.dpuf
Handlingskompetens för hållbar utveckling: Tre berättelser om vägen dit - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/handlingskompetens-for-hallbar-utveckling-tre-berattelser-om-vagen-dit/#sthash.vLiiViU3.dpuf


Hållbar utveckling – kunskap för alla?
Hur kan vi ur PISA och TIMSS få fördjupade kunskaper om möjligheter och hinder för alla elever i svensk skola att utveckla kunskaper för en hållbar utveckling?
Forskningsledare: Ekborg, Margareta (2007). Finansierat av Vetenskapsrådet (2007).


Man vill ju att dom ska bry sig
En studie av lärares berättelser om undervisning för hållbar utveckling.
Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför. Vad är det som behöver läras? Och vad är det lärare föreställer sig att de ska undervisa om? I denna studie tolkas lärares berättelser och tre innebörder om undervisning för hållbar utveckling skrivs fram.
Doktorsavhandling, Inger Björneloo, Göteborgs universitet (2007)


Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling?
En longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap.
Doktorsavhandling, Margareta Ekborg, Göteborgs universitet (2002)


Description

Loading  Loading...

Tip