Projektarbeten (Uppgift 5a) HT14
This is the "Litteratur" page of the "Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet  

Last Updated: Jun 7, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_LUN_YLP Print Guide

Litteratur Print Page
  Search: 
 
 

Litteratur om ESD (se även under Institutioner, organisationer etc)

Almers Ellen. (2009) Handlingskompetens för hållbar utveckling: 
Tre berättelser om vägen dit. Jönköping; Högskolan för lärande och kommunikation.

Björneloo, Inger. (2011) Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Stockholm; Liber.

Brown, Lester. (2008) Plan 3.0 – Uppdrag: Rädda jorden. Översättning L.Almström och D. Norrgård Almström. Stockholm;Addera.

Davis, Julie. (2009). Revealing the research ’hole’ of early childhood education for sustainability: a preliminary survey of the literature. Environmental Educational Research, Vol.15, No. 2, April, 227-­‐‑241.

Davis, Julie. Ed. (2010). Young Children and the Environment. Early Education for Sustainability. Cambridge: Cambridge University Press.

EFA Global Monitoring Report (2008). Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? UNESCO. www.efareport.unesco.org

Jackson, Tim. (2009) Välfärd utan tillväxt. Så skapar vi ett hållbart samhälle. Stockholm; Ordfront.

Jickling, Bob. (2004). Why I don’t want my children educated for sustainable development. I William Scott & Stephen Gough (red.). Key issues in sustainable development and learning. A critical review. (s. 133-137) London: RoutledgeFalmer.

Keane, Moyra. (2008). Science education and worldview. Cultural Studies of Science Education, 3, 587-­‐‑621.

Pramling Samuelsson, Ingrid. & Kaga, Yoshie. (2008). The contribution of early childhood education to a sustainable society. Paris: UNESCO

SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Betänkande av Kommittén för utbildning för hållbar utveckling. Stockholm; Fritzes.

Special issue on ”Education for sustainable development” (2009).International Journal of Early Childhood, Vol 41, (2).

UNESCO (2009). Bonn declaration from the Mid-­‐‑term review.

UNICEF (2008). The child care transition. A league table of early childhood education and care in economically advanced countries. Florence: Innocenti Research Centre. www.unicef-­‐‑irc.org www.unesco.org/education

Wals, Arjen. & Corcoran, P.B. (2012) Learning for sustainability in times of accelerating change. ISBN: 978-90-8686-203-0

Öhman. Johan. (2006). Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling. Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv. Örebro Studies in Education 13. Örebro; Universitetsbiblioteket.

Description

Loading  Loading...

Tip