This is the "Hållbarhetsmärkta kurser - Humaniora" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Humanistiska fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Humanistiska fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_hum Print Guide

Hållbarhetsmärkta kurser - Humaniora Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

Hållbarhetsmärkta kurser

Göteborgs universitet är ett av få miljöcertifierade universitet. Vi har också många utbildningar med inslag av hållbar utveckling i olika omfattning.

Hållbarhetsmärkning:

Kurs som är hållbarhetsfokuserad där minst ett av kursens lärandemål tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Innehållet med inriktning mot hållbarhet ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra kursens huvudsakliga fokus.

 Kurs som är hållbarhetsrelaterad där minst ett av lärandemålen tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetmärkning.

Läs mer om Hållbarhetsmärkning av kurser och program

 

Här nedan följer några exempel på kurser vid Humanistisk fakultet där minst ett av kursens lärandemål uppfyller kriterierna för hållbarhetsmärkning.

 • Idé och lärdomshistoria: Miljöhistoria och ekokritik, 15 hp Kursplan
 • Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs 1, 15 hp Kursplan
 • Tyska: Fortsättningskurs: Hållbara kulturer, 7.5 hp Kursplan

   

  Resurser

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip