This is the "Om" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Naturvetenskapliga fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Naturvetenskapliga fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Din guide för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Natfak Print Guide

Om Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Observera att de lärandemål som ges som exempel i den här verktygslådan inte nödvändigtvis är utvecklade för att primärt uppfylla de kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och program som nu finns på Göteborgs universitet. Allt eftersom verktygslådan utvecklas och våra kurser med den, så kommer hållbarhetsmärkningsrelaterade lärandemål att tas upp.

I takt med att allt fler kurser blir hållbarhetsmärkta enligt de nya kriterierna kommer det att finnas allt fler exempel som kan läggas ut här.

I den här boxen ges exempel på lärandemål, som är hämtade från olika håll.

Nu ligger det exempel på kursmål från kemi här under, som kan ge en vink om hur man kan identifiera mål som har HU-anknytning.

Lärandemålen bör ses som inspiration till hur man skulle kunna formulera sig och kan i många fall inte användas direkt.  I vissa teman finns bara ett fåtal förslag. Dessa ligger då direkt i boxen. I andra fall finns väldigt många förslag som då istället samlats i ett länkat Word-dokument längst ner i boxen för att lätt kunna kopieras.

 

Inledning

DETTA ÄR NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETENS VERKTYGSLÅDA. KONTAKTPERSON FÖR UTVECKLINGEN AV VERKTYGSLÅDAN VID FAKULTETEN ÄR JOHAN BOMAN

I den här boxen görs en beskrivning av det aktuella temat.

För att hitta mer material och resurser organiserat efter typ av material: filmer, rapporter, kurser etc. finns en GU-gemensam övergripande förstasida Verktygslåda ESD-verktyget, där man också hittar övriga fakulteters verktygslådor. Bland universitetsbibliotekets övriga guider finns också resurser i guiden Miljö och hållbar utveckling

NÄR, VAR I UTBILDNINGEN?

Efter diskussion med programrepresentanter för våra naturvetenskapliga program framgår det att det i de flesta fall går utmärkt att få med hållbar utveckling i flera av kurserna på programmen. Under våren 2016 gjordes en inventering av läget för hållbar utveckling inom våra program, utifrån en frågeställning som skickades til institutionerna.

Jag kommer att bygga ut verktygslådan med idéer, exempel och andra resurser som kan vara bra att ha som förslag på var i utbildningsprogramen och i kurserna temat kan tänkas ha en plats.

 VAD?

Den här verktygslådan är tänkt som ett stöd och en inspiration till lärare vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet som vill integrera hållbar utveckling i program och kurser. Lådan är uppdelad i olika teman, de färgade flikarna här ovan, som utgår från den verktygslåda som tidigare tagits fram vid Sahlgrenska akademin.

Under varje tema finns en Inledning, som skall förklara vad temat innehåller och hur det kan hänga samman med annat kursinnehåll. Vidare finns ytterligare minst tre boxar med förslag till Lärandemål, Lärandeaktiviteter samt Resurser i form av text, filer, länkar, litteraturförslag etc. I vissa teman finns också Filmer längst ner i mitten.

Alla länkar i texten öppnas i ett nytt fönster för att det skall vara lätt att hitta tillbaka till verktygslådan från en länkad sida. Verktygslådan finns då hela tiden kvar i en egen flik. Förutom teman, som man kan växla mellan så finns inga underliggande sidor, alltså inte någon ytterligare trädstruktur.

Ibland finns också filer med utökat material, t.ex. länkar, lärandemål, studieuppgifter etc. Alla filer finns längst ner i respektive box i word- eller pdf-format. Verktygslådan innehåller i vissa fall mycket text, beroende på att det kan vara enklare att ha materialet på så få sidor som möjligt och inte behöva öppna ytterligare text-filer.

Längst ner i varje box finns en möjlighet att lämna kommentarer till innehållet i boxen genom att klicka på länken Comments.

Här förekommer ibland klickbara bilder som leder till den hemsida som bilden är hämtad ifrån och som behandlar temat. I andra fall är bilden bara en illustration och då hämtad från antingen Free Photos eller där tillstånd har erhållits av upphovsrättsinnehavaren.

 

Resurser

I den här boxen samlas länkar till internetsidor av intresse för förståelse och fördjupning av temat och i vissa fall också litteraturtips, artiklar etc. Även namn på personer eller verksamheter som man kan kontakta för att få hjälp med t.ex. undervisning förekommer. Resurser finns också på GU's förstasida ESD-verktyget

Eftersom länkar kan åldras och försvinna vill vi gärna ha uppgifter om när detta sker.

KTH utvecklar också en Verktygslåda - lärande för hållbar utveckling. 

Även Linnéuniversitet har en verktygslåda för hållbar utveckling för lärare

UNESCO har också vad man skulle kunna kalla en verktygslåda för lärare, Teaching and Learning for a Sustainable Future - a multimedia teacher education programme

Det finns ett internationellt Sustainability Literacy Test, som kan användas som stöd för att undersöka studenternas kunskaper inom Hållbar Utveckling. Ett nordiskt projekt utvecklar detta verktyg för nordiska förhållanden och det går givetvis att utveckla för den naturvetenskapliga fakulteten också.. 

   

  Filmer

  Här hittar man filmer som finns tillgängliga på nätet, men också länkar till filmer och filmade föreläsningar.

   

  Lärandeaktiviteter

  I den här boxen ges förslag på lärandeaktiviteter och studieuppgifter/examinationsuppgifter.

  Hållbar utveckling lämpar sig väl för studentcentrerat lärande där studenterna själva är mest aktiva i sitt lärande. Med instruktiva, lagom utmanande och intressanta studieuppgifter kan studenterna arbeta i stor utsträckning själva och tillsammans.

  Under Lärandeaktiviteter hittar man studieuppgifter och i vissa fall examinationsuppgifter från Sahlgrenska akademins program, men också från en rad andra ställen: Skolor, högskolor och universitet regionalt, nationellt och internationellt samt från organisationer som vill bistå skolor och universitet såsom t.ex. Världsnaturfonden (WWF) eller fria läroböcker.

  Även länkar till internetsidor och dokument med aktiviteter som kan användas direkt eller som inspiration förekommer.

  I KTH's verktygslåda finns en flik med lärandeaktiviteter där man kan få tips till flera områden. Chalmers har gett ut en sammanställning av olika studieuppgifter. UNESCO's toolkit innehåller från sidan 61 ett antal förslag till mer allmänna studieaktiviteter. Till Roordas bok Fundamentals of Sustainable Development finns ett öppet material under Students med bl.a. studieuppgifter

   Description

   Loading  Loading...

   Tip