This is the "Global hälsa" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Naturvetenskapliga fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Naturvetenskapliga fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Din guide för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Natfak Print Guide

Global hälsa Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna..

Här längst ner finns ett Word-dokument med lärandemål inrapporterade från SA, en kursplan för kursen Global Health på SA samt en kursplan från KI.


Några lärandemål om communicable diseases:

Kunskap och förståelse

-          Tydliggöra folkhälsans bestämningsfaktorer utifrån smittspridningsperspektiv, nationellt och globalt, relaterat till hållbar utveckling. (Vårdvetenskap OM0311, Monica Kelvered)

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

-            Reflektera över samband mellan smittspridning och klimatförändringar i ett globaliseringsperspektiv (Vårdvetenskap OM0311, Monica Kelvered)

 -          reflektera över sambandet mellan smittspridning och globalisering, fattigdom, livsvillkor, miljöförstöring och levnadsvanor i olika delar av världen samt hinder och möjligheter för en hållbar utveckling inom området. (Vårdvetenskap OM4220)

 

Inledning

Hälsan är en central aspekt av mänskligt välbefinnande som bl.a. bestäms av naturmiljö, levnadsvanor och livsvillkor.

NÄR, VAR I UTBILDNINGEN?

I samband med att man har ett kursinnehåll som berör mänskligt välbefinnande och global folkhälsa eller stora sjukdomsgruppers globala utbredning kan också frågor om skilda sjukdomsorsaker i olika delar av världen och miljön och ekonomins betydelse globalt för sjukdomsbörda beröras.

VAD?

(Observera att denna sida innehåller några filmer längst ner i mitten, under Resurser!)

Global folkhälsa och dess bestämningsfaktorer inklusive miljö och livsvillkor innefattar bl.a. hur samma sjukdom kan ha olika relationer till omgivande miljö beroende på var i världen man befinner sig. T.ex. så har luftvägsrelaterade sjukdomar andra risker och orsaker i ett land där man lagar mat vid öppen eld än i Sverige. Även ohälsa av miljöförstöring/naturkatastrofer finns här.

Utbredning, behandling och dödlighet i communicable diseases, smittsamma sjukdomar, inklusive influensor, zoonoser, barnsjukdomar, tropiska sjukdomar, HIV/AIDS m.fl. påverkas i hög grad inte bara av klimatförändringar utan också av migration, turism, arbetsförhållanden, utbildning, tillgång till rent vatten, hygienmöjligheter, livsvillkor, levnadsvanor, ekonomi, kulturella föreställningar, politiska beslut etc.

 Ill. från www.freedigitalphotos.net 

 

   

  Resurser

  Vid SA är det framförallt på enheten för socialmedicin,som finns vid institutionen för medicin, som har forskning och utbildning inom global hälsa. Här behöver man klicka sig fram mellan olika program och kurser för att hitta personer att kontakta. Global hälsa finns t.ex. under Läkarprogrammet.  Inom humanekologi  vid institutionen för globala studier finns utbildning och forskning som innefattar global hälsa - och som man därför kan kontakta.

  Hälsa och hållbar utveckling - en powerpoint-presentation från WHO.

  Statens folkhälsoinstitut har gett ut en skrift: Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering (finns också som fil här nedan)

  En gratiskurs web-baserad MOOC-kurs i Global Health från Köpenhamns universitet kommer att genomföras 6 veckor i juni 2014 med bl.a. online-föreläsningar och diskussionsfrågor.

  Karolinska institutet har en kursplan, Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp där också litteraturlista finns (som pdf här nedan)

  FN's sjätte milleniemål handlar om att bekämpa HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar.

  Temat Health Education i UNESCOs verktygslåda Teaching and Learning for a Sustainable Future innehåller en hel del intressant material.

   

  Filmer

  Hans Rosling om Vi och dem

   

  Film

  Hans Rosling om spädbarnsdödlighet i världen

   

  Film

  En film från Plan, en internationell barnrättsorganisation om ungdomar, miljöförstöring och hälsa I El Salvador.

   

  Lärandeaktiviteter

  - Öppet formulerade uppgifter till studenterna att själva ta fram och bearbeta information om sjukdomars globala utbredning och relation till miljö, ekonomi och livsvillkor

  - Här nedan finns en fil med studieuppgift i sjuksköterskeprogrammets termin 4 i momentet Global folkhälsa och hållbar utveckling när studenterna läser folkhälsa.

  - Från Chalmers är i en fil hämtat några sidor från deras uppgiftssamling Undervisning i och om hållbar utveckling -  29 exempel från Chalmers

  - I UNESCOs verktygslåda i Health Education finns en intressant diskussion om HIV/AIDS och landsbygdens utveckling i södra Afrika som kan ges som studieuppgift.

  Description

  Loading  Loading...

  Tip