This is the "Om" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Din sida för integrering av hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Konstfak Print Guide

Om Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Observera att de lärandemål som ges som exempel i den här verktygslådan ej är utvecklade för att uppfylla de kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och program som nu finns på Göteborgs universitet.

I takt med att allt fler kurser blir hållbarhetsmärkta enligt de nya kriterierna kommer det att finnas allt fler exempel som kan läggas ut här.

I den här boxen ges exempel på lärandemål, som är hämtade från olika håll. Ofta är förslagen hämtade från arbetet på Sahlgrenska akademin. Det är inte säkert att det idag finns kurser med dessa lärandemål.  Ibland är lärandemål hämtade från kurser som ligger öppet från andra lärosäten på nätet och i vissa fall har det gjorts översättningar eller omarbetningar.

Lärandemålen bör ses som inspiration till hur man skulle kunna formulera sig och kan i många fall inte användas direkt.  I vissa teman finns bara ett fåtal förslag. Dessa ligger då direkt i boxen. I andra fall finns väldigt många förslag som då istället samlats i ett länkat Word-dokument längst ner i boxen för att lätt kunna kopieras.

   

  Inledning

  DETTA ÄR KONSTNÄRLIGA FAKULTETENS VERKTYGSLÅDA. KONTAKTPERSON FÖR UTVECKLINGEN AV VERKTYGSLÅDAN VID FAKULTETEN ÄR JOHANNES LANDGREN

  I den här boxen görs en beskrivning av det aktuella temat.

  För att hitta mer material och resurser organiserat efter typ av material: filmer, rapporter, kurser etc. finns en GU-gemensam övergripande förstasida Verktygslåda ESD-verktyget, där man också hittar övriga fakulteters verktygslådor. Bland universitetsbibliotekets övriga guider finns också resurser i guiden Miljö och hållbar utveckling

  NÄR, VAR I UTBILDNINGEN?

  under den här rubriken ges ibland förslag på var i utbildningen, kurser eller utbildningsinnehåll, där temat kan tänkas ha en plats

   VAD?

  under den här rubriken beskrivs översiktligt temats innehåll.

  Den här verktygslådan är tänkt som ett stöd och en inspiration till lärare vid Göteborgs universitet som vill integrera hållbar utveckling i program och kurser. Lådan är uppdelad i olika teman, de färgade flikarna här ovan, som utgår ifrån den verktygslåda som tidigare tagits fram vid Sahlgrenska akademin

  Under varje tema finns en Inledning, som skall förklara vad temat innehåller och hur det kan hänga samman med annat kursinnehåll. Vidare finns ytterligare minst tre boxar med förslag till Lärandemål, Lärandeaktiviteter samt Resurser i form av text, filer, länkar, litteraturförslag etc. I vissa teman finns också Filmer längst ner i mitten.

  Alla länkar i texten öppnas i ett nytt fönster för att det skall vara lätt att hitta tillbaka till verktygslådan från en länkad sida. Verktygslådan finns då hela tiden kvar i en egen internetflik. Förutom teman, som man kan växla mellan så finns inga underliggande sidor, alltså inte någon ytterligare trädstruktur.

  Ibland finns också filer med utökat material, t.ex. länkar, lärandemål, studieuppgifter etc. Alla filer finns längst ner i respektive box i word- eller pdf-format. Verktygslådan innehåller i vissa fall mycket text, beroende på att det kan vara enklare att ha materialet på så få sidor som möjligt och inte behöva öppna ytterligare text-filer.

  Längst ner i varje box finns en möjlighet att lämna kommentarer till innehållet i boxen genom att klicka på länken Comments.

  Här förekommer ibland klickbara bilder som leder till den hemsida som bilden är hämtad ifrån och som behandlar temat. I andra fall är bilden bara en illustration och då hämtad från antingen Free Photos eller där tillstånd har erhållits av upphovsrättsinnehavaren.

    

   Resurser

   I den här boxen samlas länkar till internetsidor av intresse för förståelse och fördjupning av temat och i vissa fall också litteraturtips, artiklar etc. Även namn på personer eller verksamheter som man kan kontakta för att få hjälp med t.ex. undervisning förekommer. Resurser finns också på GU's förstasida ESD-verktyget

   Eftersom länkar kan åldras och försvinna vill vi gärna ha uppgifter om när detta sker.

   KTH utvecklar också en Verktygslåda - lärande för hållbar utveckling. 

   Även Linnéuniversitet har en verktygslåda för hållbar utveckling för lärare

   UNESCO har också vad man skulle kunna kalla en verktygslåda för lärare, Teaching and Learning for a Sustainable Future - a multimedia teacher education programme

     

    Filmer

    Här hittar man filmer som finns tillgängliga på nätet, men också länkar till filmer och filmade föreläsningar.

     

    Lärandeaktiviteter

    I den här boxen ges förslag på läraktiviteter och studieuppgifter/examinationsuppgifter för temat.

    Hållbar utveckling lämpar sig väl för studentcentrerat lärande där studenterna själva är mest aktiva i sitt lärande. Med instruktiva, lagom utmanande och intressanta studieuppgifter kan studenterna arbeta i stor utsträckning själva och tillsammans.

    Under Lärandeaktiviteter hittar man studieuppgifter och i vissa fall examinationsuppgifter från SA’s program, men också från en rad andra ställen: Skolor, högskolor och universitet regionalt, nationellt och internationellt samt från organisationer som vill bistå skolor och universitet såsom t.ex. Världsnaturfonden (WWF) eller fria läroböcker.

    Även länkar till internetsidor och dokument med aktiviteter som kan användas direkt eller som inspiration förekommer.

    I KTH's verktygslåda finns en flik med lärandeaktiviteter där man kan få tips till flera områden. Chalmers har gett ut en sammanställning av olika studieuppgifter. UNESCO's toolkit innehåller från sidan 61 ett antal förslag till mer allmänna studieaktiviteter. Till Roordas bok Fundamentals of Sustainable Development finns ett öppet material under Students med bl.a. studieuppgifter

     Description

     Loading  Loading...

     Tip