This is the "Goda exempel" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Din sida för integrering av hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Konstfak Print Guide

Goda exempel Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBARHETSPROJEKT

Att lära av Goda exempel är ett viktigt pedagogiskt instrument inom traditionella pedagogiska sammanhang, som universitetskurser och fortbildning, men också som en metod i breda kunskapsuppbyggande och kunskapsspridande samhällsprocesser. Exempelvis har man inom EU-sfären systematiskt använt metoder för att sprida goda exempel mellan medlemsländerna, t.ex. inom de regionala strukturfonderna och IEE. Som vi alla vet kan ett illustrativt praktiskt exempel ”säga mer än 1000 ord”. Världen är naturligtvis full av goda exempel. Vi har gjort ett försök att presentera möjligheter att hitta Goda exempel av olika slag.

1)      Framför allt, har vi letat goda exempel i det material som betydande internationella aktörer har samlat ihop och visar upp, i form av Case studies/stories/project/successes. Exempel på sådana aktörer är UNEP, World Bank, OECD, EEA, osv.

2)      Företag och andra organisationer visar ofta upp både sina ambitioner och sina genomförda lyckade projekt i hållbarhets/miljöredovisningar.  Sådana redovisningar kan genomföras inom ramen för vissa system, t.ex. GRI, EMAS och Global Compact. Organisationerna som driver dessa system tillgängliggör redovisningar på sina hemsidor. Ett annat sätt kan ju vara att googla fram företagens redovisningar.  

3)      Dessutom finns det naturligtvis en hel mängd illustrativa exempel insprängda i mer generella rapporter.  

4)      Det finns många olika tillämpade program, som finansieras med EU-medel, framför allt inom miljöområdet; Life+, IEE, CIP, Civitas, Concerto, Marco Polo, osv. Projekten inom ramen för dessa program, brukar avkrävas kortfattade redogörelser för projektupplägg och resultat. Dessa redogörelser brukar vara tillgängliga på respektive programs web-sida.

Under rubriken Resurser nedan finns sex Word-dokument med länkar m.m., som vi hoppas skall vara en god hjälp, att hitta bra saker att använda i undervisningen. Den som hittar Goda exempel, som borde finnas med nedan, är välkomna att tipsa oss genom att skicka ett mail med en länk eller dylikt.

 

 

Filmer

 

Lärandeaktiviteter

Studenter kan själva, helst i mindre grupper, globalt söka goda exempel inom det egna ämnesområdet och beskriva på vilket sätt exemplet bidrar till hållbar utveckling (ekologiskt, socialt, ekonomiskt, nu och i framtiden, här och där), vilka problem som blir lösta och vilka som förblir olösta (se flikarna Hållbarhetsproblem och Hållbarhetsanalys!)

    Description

    Loading  Loading...

    Tip