This is the "Lärande för hållbar utveckling" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_samfak Print Guide

Lärande för hållbar utveckling Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 något om hur transformativt lärande behöver avspeglas i hur lärandemål formuleras så att det framgår att studenterna "förändrat sin världsbild" - i linje med de kompetenser som Arjen nämner)

 

Inledning

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Ett samarbete mellan projektgruppen och utbildningsvetenskapliga fakulteten, Arjen Wals och Eva Nyberg,  kommer att ge material till detta tema/denna flik och materialet kommer att läggas ut efter hand i samtliga fakulteters verktygslådor.

 

Resurser

 

Filmer

 

Lärandeaktiviteter

(kan exempel av typ Arjens mobiltelefon eller våra hållbarhetsanalyser av material platsa här?)

Description

Loading  Loading...

Tip