Skapa grupperBifoga PDFSpara/skicka biblioteketDubbletterSlå ihop bibliotekReferenser från annat referenshanteringssytem
SupersökGoogle ScholarPubMedEbsco host ex Cinahl och EricScopusLibrisProQuestWeb of scienceJSTOR
Hur gör jag för att infoga referenser i Word?Redigera/ta bort referenserHur gör jag för att ändra referensstil och layout på referenslistan?Ta bort kopplingen mellan EndNote och Word/Oformaterad referens
Söka och ladda ner nya stilarRedigera existerande referensstil
Samla referenserInfoga referenser i Word / Cite While You WriteSkapa referenslistorDela och samarbeta
This is the "Hem" page of the "EndNote" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

EndNote   Tags: referenshanteringsprogram endnote  

Guide för användning av referenshanteringsprogrammet EndNote. Guiden är uppbyggd genom ett fliksystem och under vissa flikar finns det rullgardinsmenyer. Notera att du måste klicka på en flik för att komma till förstasidan för den fliken.
Last Updated: Mar 14, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/endnote Print Guide RSS Updates

Hem Print Page
  Search: 
 
 

Om EndNote

EndNote är ett program för att söka, lagra och hantera litteraturreferenser. Referenserna som lagrats i EndNote kan användas för att skapa litteratur-hänvisningar i till exempel artiklar, avhandlingar eller uppsatser.

Programmet finns tillgängligt för studenter och anställda vid Göteborgs universitet.

 

Installera EndNote

EndNote X8 finns att installera från Studentportalen och Medarbetarportalen (se nedan). Kolla denna länken om du vill veta vilka systemkrav som senaste versionen av EndNote har.

För anställda vid GU (detta gäller ej DAFGU-datorer)- installera EndNote via Medarbetarportalen (http://medarbetarportalen.gu.se/ OBS! inloggning krävs) 

Välj Verktyg i svarta listen och Nedladdningstjänst för programvaror i vänstermarginalen och klicka sen på 'Öppna Nedladdningstjänsten' i övre vänstra hörnet.

Klicka på EndNote X8. Det är den senaste versionen.
Se vidare punkt 1 och 2 nedan.

För studenter vid GU - installera EndNote via Studentportalen med ditt GU-konto.
Klicka på länken ’IT&Support’ i vita listen överst på sidan.
Välj 'Programvaror’ i listan till höger.
Välj 'Nedladdningstjänst för programvaror' i listan till höger och klicka sen på länken 'Öppna Nerladdningstjänsten'
Välj EndNote i tabellen och klicka på EndNote X8 (detta är senaste versionen).

1. Skapa en mapp på t.ex. skrivbordet som du kallar EndNote.
2. Om du har PC: Spara ner filerna ENX8Inst.msi samt License.dat i den
mappen. Dubbelklicka sedan på filen ENX8Inst.msi för att installera programvaran.

Om du har Mac: Spara ner filen EndNote_X8.dmg. Dubbelklicka på filen, och dra sedan mappen ’EndNote X8’ till mappen ’Program’ (Applications)

 

Kontakta oss

Frågor och synpunkter

Denna guide är gjord av
Göteborgs universitetsbibliotek

Description

Loading  Loading...

Tip