Alternate Page for Screenreader Users
Bibliotekets guider - Mats Blomberg

Subject Guide

Profile Image
Mats Blomberg

Guides

EU-dokumentation och information
by Mats Blomberg - Last Updated Nov 12, 2014
Juridik
by Mats Blomberg - Last Updated Mar 8, 2016
Guide till hur du hittar rättsinformation från Sverige, EU och resten av världen.
Tags: doktrin, förarbeten, juridik, lagkommentarer, law, praxis, prejudikat, rättsfall, rättsinformation
Zotero
by Mats Blomberg, David Kjellin, Anna Svensson - Last Updated May 31, 2017
Guide för användning av det fritt tillgängliga referenshanteringsprogrammet Zotero, versionen som är ett tillägg till webbläsaren Mozilla Firefox.
Tags: citering, forskningsverktyg, referenshantering, referenshanteringsprogram, zotero guide, zotero handledning, zotero manual
 
 
Description

  Loading...