Alternate Page for Screenreader Users
Bibliotekets guider - Isabel Folkesson

Subject Guide

Profile Image
Isabel Folkesson

Guides

Vardagstryck på Göteborgs universitetsbibliotek
by Isabel Folkesson - Last Updated Aug 13, 2015
Reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar.
Tags: affischer, efemärt tryck, ephemera collection, föreningar, företag, institutioner, okat, okatalogiserat tryck, organisationer, printed ephemera, reklam, småtryck, tillfällighetstryck, vardagstryck
 
 
Description

  Loading...