Projektarbeten (Uppgift 5a) HT14
This is the "Projektarbeten om HU i undervisningen" page of the "Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet  

Last Updated: Jun 7, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_LUN_YLP Print Guide

Projektarbeten om HU i undervisningen Print Page
  Search: 
 

Projektarbeten om hållbar utveckling på Lärarprogram LP01

"Startnycklar för lärande för hållbar utveckling" är producerade av studenter på lärarprogram LP 01 vid Göteborgs universitet under åren 2005-2011.
Över 1500 inspirerande bildspel är tillgängliga och sökbara på denna webbplats - många med ljudillustrationer och tal/musik.

Skolverket har medverkat i denna del av arbetet genom en föreläsning om hur man kan arbeta med text, bild och ljud i skolan.

Bilder och ljudillustrationer är antingen producerade av studenterna själva eller har hämtas från Multimedia-byråns bild- och ljudarkiv, vilket är fritt att använda för utbildningsändamål i skolan. I några fall har ljudfiler använts med skriftligt tillstånd från upphovsmannen. Studenterna har också haft tillgång till digitalkamera och digital diktafon under projekttiden.

Description

Loading  Loading...

Tip