This is the "Start" page of the "Vårdvetenskap och hälsa, grund- och avancerad nivå" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Vårdvetenskap och hälsa, grund- och avancerad nivå  

Den här guiden för programmen vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är tänkt att ge stöd i informationssökning och informationshantering.
Last Updated: Oct 19, 2016 URL: http://libguides.ub.gu.se/specialistsjukskoterskor Print Guide RSS Updates

Start Print Page
  Search: 
 
 

Välkommen!

Det här är en guide för dej som läser till specialistsjuksköterska/sjuksköterska samt närliggande ämnen, och som ska skriva en uppgift/rapport/uppsats. Vi har samlat olika resurser för att hjälpa dej med ditt arbete. Vi tipsar om vilka databaser du kan använda för din informationssökning och visar hur du söker i de olika databaserna. Det finns också information om källkritik, EndNote, statistik, ämnesord och EBM.  Vi tackar Gunilla Brushammar på Högskolan i Jönköping och Monica Landén på Medicinska fakultetens bibliotek i Lund för inspiration och delar av innehållet.

Kursen Söka & Värdera


Om du känner att du behöver uppdatera dej på hur man söker och hanterar information kan du kolla igenom denna webbkurs Söka & Värdera som är en grundkurs i informationssökning och informationshantering. Du kan välja att läsa igenom allt material eller klicka på de delar du behöver läsa in dej lite extra på.

 

Lånekortet är viktigt!

Alla studenter på GU har (eller kommer att få) ett så kallat GU-kort. Kortet hämtar du på Servicecenter Academicum. Detta kort är också ditt lånekort. På baksidan av kortet finns en streckkod och ett 10-siffrigt nummer som börjar med 5 vilket är ditt lånekortsnummer. Lösenord är ditt personnummer, 10 siffror utan bindestreck. 5 minuter efter att du hämtat GU-kortet börjar det fungera som lånekort.

GU-kortet=Lånekort ♥

Kortet ger dej tillgång till alla våra elektroniska resurser, du kan låna böcker, boka grupprum, logga in på våra datorer, reservera böcker mm.

 

Kontakta oss

Guiden är gjord av
Eva Hessman och Linda Hammarbäck

Biomedicinska biblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek

Kontakta gärna oss om du har några frågor eller synpunkter!

Description

Loading  Loading...

Tip