AffischerAffärstryckAllmänna sällskapAllmänna utställningar och mässorAlmanackorFackföreningstryckFanzinerGöteborgGöteborgs universitet och högskolorIdrott, lek och spelInternationella relationerJubileumsutställningen i Göteborg 1923KonstLönestatistik och ackordprislistorMuseer, stiftelser och fonderMusik och teaterNykterhetsrörelserPersonverserPartitryckPolitik och förvaltningSakkunnigutlåtandenTelefonkatalogerUnderhållning, fester och ceremonierVisor och dramatik
This is the "Allmänna sällskap" page of the "Vardagstryck på Göteborgs universitetsbibliotek" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
Reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar.
Last Updated: Aug 13, 2015 URL: http://libguides.ub.gu.se/vardagstryck Print Guide RSS Updates

Allmänna sällskap Print Page
  Search: 
 
 

Om

Ordenssällskap, typ av gille eller sammanslutning som i Sverige tillkom på 1760-talet. Sällskapsordnar bildades med förebild i medeltida gillen för medlemmarnas nöje och förströelse. Bland slutna och hemliga ordnar märks i Sverige bl.a. Frimurareorden (1780). Många sällskap övertog riddarordnarnas ordensform med stormästare i ledningen, avdelningar (loger), hemliga ceremonier och olika grader av ordenstecken. De flesta ordenssällskap har endast manliga medlemmar (NE).

 

Allmänna sällskap i Humanistiska bibliotekets okatalogiserade samlingar

 Samlingen är alfabetistkt sorterad i kapslar.
  • Allmänna sällskap, A-Ö
  • Coldin Göteborg ca 1843-1980
  • Coldin Karlskrona
  • Coldin Stockholm
  • Frimurarorden Göteborg ca 1830-1978
  • Götiska förbundet
  • Bifrostorden
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Bkz
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och sällskapets namn.
 

Ur samlingen

Description

Loading  Loading...

Tip