AffischerAffärstryckAllmänna sällskapAllmänna utställningar och mässorAlmanackorFackföreningstryckFanzinerGöteborgGöteborgs universitet och högskolorIdrott, lek och spelInternationella relationerJubileumsutställningen i Göteborg 1923KonstLönestatistik och ackordprislistorMuseer, stiftelser och fonderMusik och teaterNykterhetsrörelserPersonverserPartitryckPolitik och förvaltningSakkunnigutlåtandenTelefonkatalogerUnderhållning, fester och ceremonierVisor och dramatik
This is the "Internationella relationer" page of the "Vardagstryck på Göteborgs universitetsbibliotek" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
Reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar.
Last Updated: Aug 13, 2015 URL: http://libguides.ub.gu.se/vardagstryck Print Guide RSS Updates

Internationella relationer Print Page
  Search: 
 
 

Om

Internationell politik, sammanfattande benämning på staters utrikespolitik och ömsesidiga relationer; även benämning på den vetenskap som behandlar dessa, också kallad internationella relationer. Studiet av internationell politik har från början utvecklats inom historia och statsvetenskap. Senare har det fått flervetenskaplig karaktär och bedrivits även inom juridik, nationalekonomi, sociologi, freds- och konfliktforskning, filosofi, psykologi, antropologi och biologi (NE).

 

Internationella relationer i Humanistiska bibliotekets okatalogiserade samlingar

Samlingen innhåller följande avdelningar:
  • Internationella realtioner, allmänt
  • Folkrätt
  • Diplomati
  • Fredsrörelser
  • Röda korset, Göteborg och Bohuslän
Se nedan för information om respektive avdelning.
 
 
Internationella relationer, allmänt
 
Samlingen är sorterad alfabetiskt efter ort och innehåller bland annat informationsblad, flygblad, särtryck och utställningskataloger från diverse föreningar.
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Ob
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 

 
Folkrätt
 
Information i varierande form från diverse föreningar.
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Oba
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 

 
Diplomati
 
Innehåller List of the consular corps of Gothenburg, 1950-1993 med luckor.
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Obak
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 

 
Fredsrörelser
 
Information i varierande form från diverse föreningar.
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Obb
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 
 
Röda korset, Göteborg och Bohuslän
 
Årsberättelse 1988-1992, samt diverse informationsmaterial.
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Obrz
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 

Ur samlingen

Description

Loading  Loading...

Tip