AffischerAffärstryckAllmänna sällskapAllmänna utställningar och mässorAlmanackorFackföreningstryckFanzinerGöteborgGöteborgs universitet och högskolorIdrott, lek och spelInternationella relationerJubileumsutställningen i Göteborg 1923KonstLönestatistik och ackordprislistorMuseer, stiftelser och fonderMusik och teaterNykterhetsrörelserPersonverserPartitryckPolitik och förvaltningSakkunnigutlåtandenTelefonkatalogerUnderhållning, fester och ceremonierVisor och dramatik
This is the "Nykterhetsrörelser" page of the "Vardagstryck på Göteborgs universitetsbibliotek" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
Reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar.
Last Updated: Aug 13, 2015 URL: http://libguides.ub.gu.se/vardagstryck Print Guide RSS Updates

Nykterhetsrörelser Print Page
  Search: 
 
 

Om

Nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen. Den svenska nykterhetsrörelsen har sina rötter i USA. Där hade American Temperance Society bildats i Boston 1826 och snabbt spritt sig över landet. Bakom rörelsen stod främst de puritanska kyrkosamfunden men också läkare och naturvetenskapsmän. Man skickade snart missionärer till Europa, bl.a. till Sverige. En bok om nykterhetsföreningarna i Nordamerika översattes 1836 till svenska på Karl XIV Johans bekostnad och skickades till alla kyrkoherdar i riket (NE).

 

Nykterhetsrörelser i Humanistiska bibliotekets okatalogiserade samlingar

Samlingen innehåller information från diverse nykterhetsrörelser, bland annat informationsblad, årsberättelser och adressregister. Listan över rörelser nedan är inte komplett, ett antal alfabetiskt sorterade kapslar finns också för frambeställning.
 • Allmänt, A-Ö
 • Centralförbundet för nykterhetsundervisning
 • IOGT (allmänt, kongresser, Göteborg, Skara-Älvsborg)
 • Järnvägsmännens helnykterhetsförbund
 • De kristna samfundens nykterhetsrörelse
 • Lions
 • Länkarna, Göteborg
 • Motorförarnas helnykterhetsförbund (allmänt, husvagnsklubb, ungdom)
 • NTO (allmänt, Göteborg, Älvsborg, försäkringsförening, ungdomsförbund)
 • Nordens Godtemplares ungdomsförbund
 • Svenska nykterhetsfrämjandet
 • Sveriges blåbandsförbund
 • Sveriges Godtemplares ungdomsförbund
 • Sveriges lärares nykterhetsförbund
 • Sveriges polismäns helnykterhetsförbund
 • Verdandi (allmänt, Göteborg, Västra sverige)
 • Vita bandet
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Ohi-z, Okat fol Ohi-z
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 

Ur samlingen

Description

Loading  Loading...

Tip