AffischerAffärstryckAllmänna sällskapAllmänna utställningar och mässorAlmanackorFackföreningstryckFanzinerGöteborgGöteborgs universitet och högskolorIdrott, lek och spelInternationella relationerJubileumsutställningen i Göteborg 1923KonstLönestatistik och ackordprislistorMuseer, stiftelser och fonderMusik och teaterNykterhetsrörelserPersonverserPartitryckPolitik och förvaltningSakkunnigutlåtandenTelefonkatalogerUnderhållning, fester och ceremonierVisor och dramatik
This is the "Om vardagstrycket" page of the "Vardagstryck på Göteborgs universitetsbibliotek" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
Reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar.
Last Updated: Aug 13, 2015 URL: http://libguides.ub.gu.se/vardagstryck Print Guide RSS Updates

Om vardagstrycket Print Page
  Search: 
 
 

 

 

Om vardagstrycket

Samlingen

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av sju pliktbibliotek i Sverige. Detta innebär att vi får allt material som trycks i Sverige. Mycket av det material som finns i vardagstrycksamlingen har kommit till biblioteket med plikt. Idag är det endast Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek som sparar allt material i tryck, men när det gäller den äldre litteraturen finns det mesta som är utgivet i Sverige även på Göteborgs universitetsbibliotek.

Materialet har samlats ämnesvis och sorterats kronologiskt eller alfabetiskt. Mycket har gallrats genom åren men en del avdelningar finns kvar och det är dessa som idag utgör vardagstrycksamlingen. Liknande samlingar finns på flera av de större biblioteken runt om i Sverige. Den största finns på Kungliga biblioteket vars samling utgörs av ca 14 miljoner tryck. 

Samlingen kallas ibland kort och gott för OKAT (kort för okatalogiserat) men eftersom benämningen inte säger något om innehållet, och en del av materialet faktiskt är katalogiserat, har vi här istället valt att använda begreppet vardagstryck.

Materialet är sällan katalogiserat och därmed är det heller inte sökbart i våra vanliga bibliotekskataloger. Ibland finns enkla poster som beskriver samlingen men inte de enskilda delarna.

Innehåll och täckningstid

Vardagstryck beskrivs ofta som material med kort aktualitet eller livslängd. En konsertaffisch är ett bra exempel på vardagstryck eftersom den beskriver en specifik händelse som infaller vid en bestämd tidpunkt. Över tid utgör dock detta material en unik källa för forskning och studier.

Materialet i samlingen utgörs till stor del av tunna häften, pamfletter eller broschyrer av karaktären reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar. En del av samlingen utgörs också av periodiskt material. 

Det äldsta materialet i Humanistiska bibliotekets vardagstrycksamling är från 1600-talet, men för huvuddelen av samlingen är täckningstiden 1850-1950. Nyare material förekommer i mindre omfattning och ett fåtal avdelningar är löpande, vilket innebär att det fortfarande tillkommer nytt material. Om inget annat anges är samlingen avslutad.
 
Under Avdelningar finns en fullständig förteckning över alla kategorier.
 
Bilderna

Bilderna i ämnesguiden är inskannade från de original som finns i våra samlingar. De flesta av de äldre bilderna är upphovsrättsligt fria att använda. För de bilder som inte är fria äger inte Göteborgs universitetsbibliotek rätten till bilderna. 
 
Guiden
 
Vi som har gjort guiden heter Jenny Nyberg och Isabel Folkesson. Bilderna är inskannade och redigerade av Håkan Granath. 
 
 
Description

Loading  Loading...

Tip