AffischerAffärstryckAllmänna sällskapAllmänna utställningar och mässorAlmanackorFackföreningstryckFanzinerGöteborgGöteborgs universitet och högskolorIdrott, lek och spelInternationella relationerJubileumsutställningen i Göteborg 1923KonstLönestatistik och ackordprislistorMuseer, stiftelser och fonderMusik och teaterNykterhetsrörelserPersonverserPartitryckPolitik och förvaltningSakkunnigutlåtandenTelefonkatalogerUnderhållning, fester och ceremonierVisor och dramatik
This is the "Politik och förvaltning" page of the "Vardagstryck på Göteborgs universitetsbibliotek" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
Reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar.
Last Updated: Aug 13, 2015 URL: http://libguides.ub.gu.se/vardagstryck Print Guide RSS Updates

Politik och förvaltning Print Page
  Search: 
 
 

Om

Statsvetenskap, statskunskap, politologi, samhällsvetenskaplig disciplin inriktad på studiet av politik. Ämnet har rötter i antiken, och den första professuren i Sverige inrättades i Uppsala 1622. Sammanhållande element i statsvetenskapen är inte en enhetlig teori eller metod utan studieobjektet, dvs. politiken. Till de centrala problemen inom den statsvetenskapliga forskningen hör frågor om makt och demokrati. Viktiga ämnesområden i modern statsvetenskap är t.ex. politisk idéhistoria, jämförande politik, kommunalpolitik, offentlig förvaltning, internationell politik, policystudier, politisk sociologi och politisk ekonomi (NE).

 

Ur samlingen

 

Politik och förvaltning i Humanistiska bibliotekets okatalogiserade samlingar

Samlingen innhåller följande avdelningar:
 • Kungliga brev och regleringsbrev
 • Riksdagen
 • Hovstaterna och kungliga besök
 • Förvaltning: Göteborg
 • Allmänna kungörelser
 • Överståthållareämbetets kungörelser
 • Statens informationsstyrelse
Se nedan för information om respektive avdelning.
 
 
Kungliga brev och regleringsbrev
 • Kungliga brev ca 1773-1971
 • Regleringsbrev ca 1975-1995
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Occ.03, Okat Occ.03 ligg fol
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 
 
Riksdagen
 
Material från riksdagen, alfabetiskt ordnad i kapslar.
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Occ.05
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 
 
Hovstaterna och kungliga besök
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Occz
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 
 
Förvaltning: Göteborg
 
Diverse information om Göteborg ca 1921-1960, bland annat:
 • Brandförsvar
 • Fester
 • Gasverket
 • Gatukontoret
 • Hamnen
 • Spårvägen
 • Taxi
 • Trafik
 • Vattenverket
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Odcz
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 
 
Allmänna kungörelser
 
Göteborg och Bohuslän ca 1916-1976
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Odcbz
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 
 
Överståthållareämbetets kungörelser
 
Täckningstid ca 1836-61
 
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat Odcbz
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
 
 
Statens informationsstyrelse 
 • Utrikespolitiken i svensk press, 1940-44
 • Diverse tidningsartiklar, 1942-60
 • Försvarlånen, 1940-42
Materialet är inte sökbart i bibliotekskatalogen GUNDA.
Signum: Okat liggfol Odcaz
Vid frambeställning på kvitto ange signum, år och namn.
Description

Loading  Loading...

Tip